Patronlar Köleliğin Katmerlisini İstiyor

Salı, 04 Aralık 2007

Kıbrıs Türk Ticaret Odası geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile özel sektörde çalışanların çalışma saatlerini kontol altına alacak olan işyerlerinin  açılış kapanış gün ve saatlerinin düzenlenmesine şiddetle karşı çıktı. Neden? İşyerlerinin açılış kapanış gün ve saatlerinin düzenlenmesi ile özel sektörde sendikasız olan işçilerin çalışma saatlerine sınırlama getirilmiş olunacak. Bu güne oranla daha az saat çalışan işçilerin sırtından elde ettikleri artı değer kısıtlanmış olacak. Patronlar birçok işyerinde günde 14 saat çalışan işçilerin dinlenmesi ile ilgili hiçbir kaygı taşımıyor. Onlar için uzun çalışma saatleri daha fazla kar demektir. Onlar işçileri insan olarak görmüyor! Onlar işçileri para makinesi olarak görüyor. Patronlar mademki işyerlerini 24 saat açık tutmak istiyor o zaman neden 8 saatlik işgününü hayata geçirmiyorlar? KTTO AB üyeliğinden söz ederken “çağdaşlaşma”dan da dem vuruyor. Ancak konu işçilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye geldiği anda 19. yüzyıl iş şartlarının uygulanmasını talep ediyor!  Özel sektörde çalışan tüm işçilerin-emekçilerin sağlık sigortası ve emeklilik sandığı yatırımlarını tam olarak yapan patron görülmemiştir. Özel okullar ve üniversiteler dahi öğretmenlerin yatırımlarını asgari ücretten yatırarak onların emekliliklerinden çalmaktadır. KTTO bu konuda üç maymunu oynuyor. Ne görür, ne duyar, ne de konuşur! Öğle tatillerinde işyerlerini açık tutmak isteyen işverenlerin işçilere ek mesai ödeme katsayısının ne olduğunu hepimiz biliriz. Bu katsayı 1.0'dir! Sabahın köründen gece geç saatlere kadar çalışanların ek mesai ödeme katsayısının ne olduğunu hepimiz biliriz. Bu katsayı 1.0'dir! Hafta sonları ve tatillerde çalışmak zorunda kalan işçilere  ek mesai ödeme katsayısının ne olduğunu hepimiz biliriz. Bu katsayı 1.0'dir! Yani tam anlamı ile patronlar çalışanlara bir köle muamelesi yapıyor! KTTO kamuda çalışanların azaltılmasını kamuda taşeronlaşmanın artırılmasını talep ediyor. Neden? Kamudaki hizmetlerin özel sektöre kaydırılması ile orada çalışacakların sırtından da  fazla kar alacağını bildiğinden! Hem de keyfi çalışma saatleri ve de düşük ücret uygulayarak! KTTO'dan başka türlü açıklama da beklenmezdi. KTTO partonların daha da güçlenmesini, ceplerinin parayla daha da şişmesini istedikleri için kendi sınıfının çıkarlarını savunuyor. O zaman, işçiler de kendi çıkarlarını savunmaları için gerek sendikalarda gerekse işçi sınıfı ve emekçilerin  çıkarlarını savunan siyasi partisi olan KSP'de örgütlenerek patronların bu pervasızca saldırılarına karşı koyması gerekiyor. Aksi halde gerek çalışan işçilerin gerekse ailelerin gelecegi gözü para hırsından dönmüş patronların insafına kalmış olacak. İşçiler ve emekçiler  de kendi çıkarlarını savunmaları için onların çıkarlarını savunan siyasi partisi olan KSP'de örgütlenerek patronların bu düzenine son vermeye hazırlanmalıdır. Ya insanca yaşamak için örgütlenip harekete geçeceğiz ya da bu patron düzeni bize kan kusturmaya devam edecektir. Bunun orta yolu yoktur!