İngiltere Referandum sonucuna ilişkin bir değerlendirme

Dünyada, Emperyalist devletler arasında, tekeller ve bankalar arasındaki ilişkilerin, her geçen gün derinleşen dünya kapitalizminin genel krizi temelinde şekillenen yeniden bir cepheleşme vardır. Bu cepheleşmeden ise dünya halkları sürekli acı, sömürü, göç ve katliamlar olarak payını almaktadır.

Günümüzde emperyalist devletler, kendi aralarındaki çelişkileri çözmek için diplomasi ve ekonomik kavga yerine, çatışma, yok etme ve işgal zihniyetiyle halkları birbirine kırdırmakta, ülkeleri kan gölüne çevirip kısa zamanda yüz binlerce ölüme neden olurken milyonlarca mülteci yaratmaya devam etmektedir.

Britanya’daki referandum yalnızca İngiliz halkının AB'ye karşı hoşnutsuzluklarının bir göstergesi olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum, emperyalist güçler arası hesaplaşmaları da göz önüne sermektedir. Diğer yandan İskoçya ve Kuzey İrlanda AB içinde kalma yönünde oy kullanırken, İngiltere’nin ayrılmadan yana tavır takınması, Birleşik Krallık içinde önemli çatışmalara ve halkların kardeşliğini zedeleme yönünde bir durum yaratmaktadır. Ayrıca Alman, Fransız emperyalist sermayesi ile Anglo Amerikan emperyalist sermayesi arasında var olan rekabet ve pazar dalaşmalarını da yansıtmaktadır.

Emperyalist güçler arası bu güç ve paylaşım savaşı dünya halklarını korkunç bir felaketin eşiğine getirmiştir. İşte bu nedenle Kıbrıs Sosyalist partisi olarak çağrımızı yineliyoruz.

Emperyalist güçlerin bu yıkımına dur demek için;

Tüm ülkelerin ezilen halkları birleşin!

Emperyalizmi yenebilmek için;

Demokratik örgütlerde ve sendikalarda yerimizi alalım ve güç birliğine gidelim.

Her tür dayatmacılığa ve savaş çığırtkanlıklarına karşı cepheleşerek, onların kanlı emelleri uğruna savaşmayı reddedelim.

Dünyadaki internet ağımızı kurtuluşumuz için genişletelim.

Yaşasın işçi sınıfının ortak mücadelesi ve dünya halklarının kardeşliği! Kahrolsun emperyalizm ve yerli işbirlikçileri!

KSP MK (a)

Zehra Cengiz