MARKS ENGELS SEÇME YAPITLAR 2

Karl Marks ve Friedrich Engels’in yapıtlarından derlenen Selected Works (Volume Two, Progress Publishers, Moscow 1969) adlı kitap, Sevim Belli, Alaattin Bilgi, Güneş Özdural, Ahmet Kardam ve Kenan Somer tarafından (her metin ayrı ayrı olmak üzere) dilimize çevrilmiş ve Sol Yayınları tarafından, Seçme Yapıtlar, İkinci Cilt, adı ile, Temmuz 1977 tarihinde, Ankara’da, İlkyaz Basımevi’nde dizdirilip bastırılmıştır. ([ ] içindeki sayfa sayıları özgün metne aittir.)

ULUSLARARASI İŞÇİ BİRLİĞİNİN KURULUŞ ÇAĞRISI
ULUSLARARASI İŞÇİ BİRLİĞİ GENEL TÜZÜĞÜ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI ABRAHAM LINCOLN'A
Proudhon Üzerine (J. B. Schweitzer'e Mektup)
Ücret, Fiyat ve Kâr
GEÇİCİ GENEL KONSEY DELEGELERİNE TALİMATLAR. ÇEŞİTLİ SORUNLAR
KARL MARX KAPİTAL BİRİNCİ CİLT