PİSTON YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR

Makine atölyesinden ayrılan pistonlar ağırlık ayarlayan torna makinesine giderler. Ondan sonra, eşit ölçüde dengeli ağırlıklarda düzenli, bitiş bileme makinesine doğru yuvarlanırlar.

Otomatik yükleyici onları dizi halinde merkezsiz bileme makinesine yedirir. Metalin son mikronlarını dışarıya atarak, törpüleyici tekerlekler pistonu kalay kaplama ünitesinde kimyasal işlem için hazırlar.

Piston peşi sıra birkaç tankın içine daldırılır. Bir tanesinde yağdan temizlenir, bir diğerinde yıkanır, bir üçüncüsünde kalay kaplanır, dördüncüsünde ve beşincisinde sıcak ve soğuk suyla yıkanır.

Şimdi ince bir kalay kaplama ile piston zırh gibidir. Bu tabakanın amacı motora yerleştirildiği zaman oturmasını kolaylaştırmaktır.

Tanklardan sonra piston güçlü bir hava akımında oda derecesine düşürülerek kurutulur.

Yine de, tüm bu “sağlıklı operasyonlara” rağmen çağdaş mühendislik pratiği açısından piston hala yeterince temiz değildir. Bir kez daha yıkanmalıdır, bu defa sıcak bir soda çözeltisinde, ve ondan sonra yine sıcak bir hava akımında kurutulmalıdır.

Bu, özel aygıtlarla sıcaklık derecesini tam aynı düzeyde tutan bir yıkama makinesinde yapılır.

Ama bu makineye ulaşmazdan önce piston bir başka kazan içinden ve onun çapraz-delik oyuğunu en mükemmel ayara getiren bir otomatikten daha geçer.

Kalay kaplama ünitesine yakın duran bu depolama kazanı, halihazırda anlatılmış olanda olduğu gibi aynı amaçlara hizmet eder. Koşullara bağlı olarak, ya pistonları biriktirir, hat üzerinde daha ileri gitmelerini önler, teslim eder, ya da engellemeden onların geçmesine izin verir.

Ama bu kazanın tasarımı pistonla çok daha “dikkatli” olmak zorunda olduğundan, bu artık kaba bir döküm olmadığından, ama bitmiş bir ürün olduğundan, bir öncekinden farklıdır. Bundan dolayı yüzeyini çizmemek için özen gösterilmelidir.

Bu fabrikada herşeyin yapıldığı gibi, bu kazan da otomatik olarak gerekli düzene girer. O, pistonları teslim edip etmeyeceğini, arkada tutup tutmayacağını ya da serbestçe geçmelerine izin verip vermeyeceğini “bilir.”

Kazandan dışarı çıkan pistonlar en yüksek-ayar makine operasyonunu yapan çapraz-delik bitirme ünitesine gönderilirler. Bu makine tarafından tamamlanan deliğin oyuk toleransı bir milimetrenin binde biridir.

Yıkama makinesinden sonra, bitmiş piston otomatik bir denetleyici ve ayırdedici tarafından son bir denetimden geçirilir.

Bu aygıt öyle hassastır ki yalnızca birkaç derecelik sıcaklık derecesi değişikliğinin yol açacağı pistonun ısı genişlemesi onun göstergelerini etkilemeye yeterlidir. Otomatik denetleyici ve ayırt ediciden geçen tüm pistonların sıcaklık derecesini aynı tutmak için, yıkama makinesi içindeki önceki aygıtın sıcaklık derecesi tam olarak aynı düzeyde tutulur.

Bir araba motoruna eğer onun parçaları birbirine büyük kesinlikte yerleşirlerse ancak o zaman çok iyi çalışabilir. İstenen kesinlik o kadar büyüktür ki, tüm parçalarda gözlemlenecek olursa, makinenin imalatı çok zahmetli ve masraflı olacaktır. Bu yüzden bazı parçalar imal edilirken tolerans gerekli olandan daha yüksek büyüklükte tutulur. Ondan sonra, parçalar bittiği zaman, boylarına göre guruplara ayrılırlar ve makine monte edildiği zaman, bitişik parçalar aynı boydaki guruplardan seçilir. Böylece, yüksek kesinlik aşırı karmaşık üretim yöntemleri olmadan elde edilir. Örneğin. Aynı boy guruptaki pistonlar boyutlarının birinde 2.5 mikrondan daha fazla olmamasıyla farklı olabilirler. Denetleyici ve ayırıcı pistonları böyle dört guruba böler.

Bu aygıt otomatik olarak pistonları toleransına göre sınıflandırır. Ondan sonra onları yükleme için hazırlayan paketleme makinesine gönderir: onları yağlar, yağlı-kağıda sarar ve her kutuda altı piston olmak üzere, karton kutular içinde paketler. Kağıt şeritlerle çapraz-çizgili, bu kutular silindir nakledici tarafından yükleme odasına gön