EN BÜYÜK ÜNİTE

Böylece biz anımsamalarımızla meşgulken, piston dökümleri garnitür makinesinden geçti ve sertleştirme fırınına geçti. Burada derece titizlikle sabit tutulmalıdır. Bu, eritme fırınında olduğu gibi otomatik bir mekanizma ile başarılmıştır. Sertleştirme fırınında gelen havayı 120oC’ye ayarlar.

Her piston sertleştirme fırınında 5 buçuk saat kalır. Bu döküm içindeki etkileri ortadan kaldırmak ve doğru dayanaklığı ve sertliği vermek için gerekli zamandır. Ama bu noktaya kadar üretim daha hızlı bir oranda gitmekteydi: her 15 saniyede bir piston dökülüp düzeltildi. Ve şimdi saniyelerce değil, ama saatlerce bir operasyondan geçecekler. Ne yapılmalı?

Sürekli bir akış sağlamak için sertleştirme fırınının kapasitesi çok büyük yapılmıştır. Her iki dakikada, sekiz piston fırına girer, 5 buçuk saatte 1,320 tane yapar. Tüm bu pistonlar uzun bir nakledici kayış üzerinde yavaşça hareket eder, ki bu sertleştirme fırını içinde -fabrikada en büyük ünite- üç defa geri ve ileri döner.

Her nedense akışın sürekliliği bir defa durduruldu: O gün sertleştirme fırınını takip eden tüm üniteler tam 5 buçuk saat kapalı kaldı: İlk sekiz pistonun sertleştirilmesini beklemek zorunda kaldılar. Bundan sonra 8 piston her iki dakikada fırından düzenli olarak çıkmaya başladı.

Sertleştirme Fırını

Ve böylece günden güne devam eder. Her iki dakikada işlenmeye hazır sekiz piston fırından dışarı çıkar. Ama gerçekten hazır mıdırlar? Bu kaba dökümler geleceğin pistonlarının belirlenen gereksinmelerini karşılıyor mu? Bu fırın dışındaki bir otomatik denetleyici tarafından belirlenir.

Dökümün sertliğini denemek için otomatik bir baskı küçücük çelik topu sabit 750 kilogram ağırlığı altında içine zorlar. Böyle aygıtlar normal fabrikalarda bulunabilir. Yalnızca, normal fabrikalar top tarafından yapılan çentiğin büyüklüğünü ölçerek piston dökümünün sertliğini kontrol etmek için özel bir kontrol elemanı tutmak zorundadırlar.

AZ’de bu otomatik olarak yapılır: özel bir elektrik temas aygıtı çentiklerin derinliklerini ölçer. Bu kontrolcünün teşhisi düzenli olduğu sürece kusursuzdur. Ama eğer en ufak bir yanlışlık olursa, bir güvenlik aygıtı hemen onun gücünü keser.

Otomatik kontrolcü tarafından reddedilen dökümler bir sonraki operasyona gitmezler. Elektrik ölçüm aygıtı reddedilen pistonun önündeki bir kapağı açan bir mekanizmayı harekete geçirir, ve en sonuncusu eritme fırınına geri götüren bir ıskarta-kutusuna düşer.

Bununla birlikte, bu kutunun hiç bir zaman dolmadığı gözlemlenmelidir: otomatik fabrikada bozukluk diğer otomotiv piston fabrikalarındakinden daha azdır.