Vahşete Sürükleniyoruz, Kurtuluş İşçi Sınıfında!!

Türkiye'de şu an yaşanan olaylar Türkiye'nin bir iç meselesi değildir. Uluslararası ekonomik krizle bağlantılı bir sorundur.

Dün geceden beri Türkiye’de yaşanmakta olan olaylar bunun bir göstergesidir. Emperyalist sistem tarihinde hiç görülmemiş derinlikte bir iktisadi ve buna bağlı olarak siyasi kriz içine sürüklenmiş durumdadır. Gerçek şu ki bu krizden emperyalist sistem içinde akla uygun bir çıkış yolu yoktur. Emperyalistlerin bu krizden tek çıkış yolu dünyayı kana bulamaktır. Savaş, katliam göç kan ve vahşet onların bu krizden tek çıkış yoludur! Şimdilerde yaşananlar daha henüz buzdağının ucudur. Çok daha büyük boyutlu felaketler sıradadır! Buna mukabil krizden gerçek çıkış yolu emperyalist dünya düzenini yıkmaktır. Bu görev uluslararası isçi sınıfının omuzlarındadır.

Gün emperyalist tekellere ve onların hizmetindeki resmi ve sivil silahlı güçlere karşı isçi sınıfının ve tüm emekçi kesimlerin birleşme günüdür. İsçi sendikaları, demokratik kitle örgütleri ve tüm demokratik kurum ve kuruluşlar anti-emperyalist bilinci geliştirmek ve kitleleri uyarmak için derhal is başı yapmalıdır. Emperyalizme karşı birleşik cepheler hem yurdumuzda hem de başta komsularımız olmak üzere tüm dünyada oluşturulmalı ve emperyalizme karşı direniş örgütlenmelidir. Dünyamızı bekleyen kan ve vahşetin önüne geçebilecek tek güç isçi sınıfıdır.

Yaşasın tüm dünya isçilerinin birliği!

Yaşasın anti-emperyalist birleşik cephe!

Kahrolsun Faşizm!

Kahrolsun Emperyalizm!

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi

16 Temmuz 2016