9 MAYIS BÜYÜK ZAFERİN 66. YILDÖNÜMÜ VE ÖNEMİ

Pazar, 08 Mayıs 2011 9 MAYIS BÜYÜK ZAFERİN 66. YILDÖNÜMÜ VE ÖNEMİ YAŞASIN DÜNYA HALKLARININ ALMAN NAZİLERİNİN İŞAGALİNDEN VE KATLİAMINDAN KURTULUŞUNU KUTLAMA GÜNÜ OLAN 9 MAYIS ZAFER GÜNÜ. YAŞASIN STALİN VE SOVYET HALKLARI! YAŞASIN ALMAN BARBARLIĞINI, ALMAN NAZİLERİNİ YERLE BİR ETMEKTE YER ALMIŞ TÜM İNSANLIK!

Avrupa'nın Alman Nazilerinin işgalinden, Avrupa halklarının Alman Nazilerinin katliamından kurtuluşunu Sovyet İnsanları Alman Nazileri Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere ve Fransa'ya, Berlin'de teslim olduklarında, savaşın gerçekten bitiş gününde ve ortak kutlama günü olarak kararlaştırılan tarihte, yani 9 Mayıs'ta kutlarlar. İkinci Dünya Savaş'ına Doğru Dünya emperyalist sistemi 1920'lerin sonlarından itibaren büyük ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşuyordu. Dünyanın altıda birinde proletarya iktidarı kurulmuş ve bu başarı tüm dünya proleterleri ile ezilen halklarına emsal teşkil etmişti.

Emperyalistler bu krizlerden kurtuluş yolunu faşizmde bulmuşlardı. Almanya ve Doğu Avrupa ülkelerinde faşizmin yükselişi bu nedenlerle idi. İspanya halkının demokratik bir cumhuriyet kavgası faşizm ile bastırılmaya çalışılıyordu. Emperyalistler yükselen bu halk hareketleri karşısında varlıklarını korumak amacıyla dünya işci sınıfı ve ezilen halkların anavatanı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni yok etme girişimlerine geçtiler. Cani Nazi Alman emperyalizminin hızlı bir şekilde dişlerine kadar silahlanmasının önünü açtılar.

Faşist İtalya 1935 yılında Etopya'yı işgal ederek yeni bir sömürge savaşı başlattı. Japon emperyalistleri 1937 yılında Çin'i sömürgeleştirmek için savaş başlattı.

30 Eylül 1938'de İngiliz ve Fransız emperyalistleri Alman Nazileri ile bir anlaşma imzalayarak Nazilerin Çekoslavakya'yı işgal etmesine izin verdiler. Nazi emperyalizmi Doğu Avrupa'ya doğru yönlendirilerek SSCB'ye saldırması için olanaklar hazırlanıyordu.

Yeni bir dünya savaşının arifesinde olduğunu çok iyi gören SSCB hükümeti 1938 yazında Fransız ve İngiliz emperyalist hükümetlerine Nazi Almanya'sını ortak askeri operasyonla durdurma önerisinde bulundu. Bu öneriye kulak tıkayan Fransız ve İngiliz emperyalist hükümetleri Nazi Almanya'sının Çekoslovakya üzerinden SSCB'ye saldırmasını bekliyorlardı.

Fransız ve İngiliz emperyalist hükümetlerinin bu yaklaşımları karşısında Sovyet hükümeti Hitler ve Ribbentrop azılı faşistlerin başını çektiği Nazi Almanya'sı ile bir saldırmazlık anlaşması imzaladı. SSCB Hükümeti bu anlaşmanın kısa bir dönem de olsa Sovyet halkının yararına olacağını çok iyi biliyordu. Barışsever Sovyet halkı insan katliamının olmaması için bu canavar Hitler rejimi ile anlaşmayı yaptığının çok iyi bilincindeydi. Bu anlaşma Sovyet halkına gelmekte olan savaşa daha iyi hazırlanması için de olanak sağladı.

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Tavır Nitekim Naziler Polonya'yı 1 Eylül 1939 yılında işgal ettiler. Naziler SSCB ile savaşa girmek yerine İngiltere ve Fransa ile dünya savaşını resmen başlattılar. Ama bu savaşa “Sözde Savaş” (Phoney War) denir. İngilizlerle Fransızlar hala daha Almanları Sovyetlerin üstüne salmaya çalışıyorlardı. Bu dönemde Almanlarla el ele Finlandiya üzerinden Sovyetlere karşı savaş başlatmaya çabaladılar.

Almanlarla İngilizler ve Fransızlar arası ciddi bir savi kendi aralarında anlaşmayacaklarını kesin olarak anladıkları 1940 yazında başladı.

Gözü dönmüş Naziler Sovyet halkını köleleştirmek ve onların verimli topraklarına vede doğal kaynaklarına el koymak için 22 Haziran 1941'de SSCB'ye savaş ilan etmeden saldırdı. Naziler Polonya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerini kolayca işgal ettikleri gibi SSCB'yi de işgal edeceklerine inandılar. Hitler ve generalleri savaş planını 8 haftalık olarak yaptı. Onlara göre SSCB 6-8 haftada teslim olacaktı.

Ancak yanıldılar!

Emperyalistler için bu savaş paylaşım savaşı idi. Ancak Sovyet halkı için bu savaş Büyük Yurtsever Savaş'tı. Dünya proletaryasının gözbebeği ve merkezi ne olursa olsun korunmalıydı. Sovyet halkı bu kahraman mücadeleden alnının akı ile çıktı. Partizanlar, Kızıl Ordu askerleri, Sovyet ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan işçiler, kadınlar ve köylüler bu savaşta en değerli evlatlarını ve canlarını verdiler.

SSCB'yi 6 haftada haritadan sileceğini ilan eden Naziler 3 yılda yenildiler. Dünya proletaryasının devleti ve ordusu Nazi canileri yuvalarına kadar kovaladı. Sovyetler Birliği'nin bu başarısı Dünya halklarının desteği olmadan başarılamazdı. Dünyanın birçok yerinden komünistler ve onlar önderliğindeki halklar faşizme karşı savaşa katılarak hem Sovyet anavatanlarına hem de işgal edilmiş olan kendi vatanlarına saldıran canilere karşı savaştı. Kıbrıslı komünistler de bu mücadelede yerlerini alarak tarihin altın sayfalarında yerlerini aldılar. Churchill ve İngiliz emperyalistleri Sovyetleri yıpratmak ve mümkünse yenilgiye uğratmak amacıyla ABD, İngiltere ve Sovyetler arasındaki anlaşmaya uygun olarak Fransa'da açılması kararlaştırılan ikinci cepheyi sürekli geciktirdiler ve ikinci cepheyi Balkanlar'da açıp Nazilere karşı değil de Sovyetlerin Doğu Avrupa'yı kurtarmasına karşı yönlendirmeye çalıştılar. Kızıl Ordu Polonya'yı kurtuluşa hazırlanırken Warsova'da ayaklanma düzenleyip Kızıl Ordu'yu hazır olmadığı bir savaşa sürmeye ve iyice yıpratmaya çabaladılar. Yüzbinlerce Polonyalının kanına girdiler. Ancak ve ancak işler Kızıl Ordu'nun tek başına ve her ülkenin komünistler önderliğindeki halklarıyla el ele tüm Avrupa'yı Nazi barbarlıktan kurtuluşu yönünde gelişmeye başladığında, sene 1944'de Fransa'ya çıkartma yaptılar. Orada bile işleri yüzlerine gözlerine bulaştırdılar ve Almanlar tarafından yenilgiden kurtulmak için Stalin'den Almanlara karşı yeni bir cephe açmasını istemek zorunda kaldılar ve Sovyetler o cepheyi açmasalardı Almanlar tarafından yenileceklerdi.

II. Dünya Savaşında Sovyet halkının kahramanlığı ve başarıları, Nazi Almanya'sına karşı direnişi ve başarıları tüm dünya halklarının umut ve gurur kaynağı oldu. SSCB'nin Nazilere karşı bu zaferi tüm dünyada SSCB'ye ve özelde de Stalin'e çok büyük sevgi ve saygı kazandırdı. Dünya halkları için kurtuluşun yolu çok açıktı:

Komünistlerin önderliğinde kurtuluş mücadelesini yükseltmek, Dünya barışının ancak komünistlerin önderliğinde sağlanabileceğini görerek ona göre ittifaklarını seçmek, Dünya demokrasinin yegane savunucularının ancak ve ancak komünistlerin olduğu ve kurtuluş ve barışın yanında demokrasinin de ancak ve ancak onların önderliğinde kurulacak Halk Demokrasileri ile elde edilebileceğini bilmek ve onları elde etmek için kavgayı yükseltmek.

İşte tüm bu tarihi gerçekleri yerle bir etmeye girişenler, komünist önderleri karalayarak insalığı emperyalizme köleleştirenler ne yaparlarsa yapsınlar insalık tarihinin bu sayfalarını yok edemezler.

Bu zafer hepimizin!

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN ALMAN BARBARLIĞINA VE ALMAN NAZİLERİNE KARŞI SAVAŞMIŞ TÜM KIBRISLILAR, BU SAVAŞÇILARIN EN ÖNÜNDE SAVAŞMIŞ KIBRISLI RUM KOMÜNİSTLER VE ONLARLA GURUR DUYAN TÜM KIBRISLILAR! YAŞASIN KIBRISIN KOMÜNİSTLERİ! YAŞASIN KIBRIS KOMÜNİZMİNİN ÖNDERLERİ, FAŞİZMİN TUTARLI DÜŞMANLARI KIBRISLI RUM KOMÜNİSTLER! KAHROLSUN GÜNÜN BARBARLARI, KATLİAMCILARI NATOCULAR!