MARKS ENGELS SEÇME YAPITLAR

Seçme Yapıtlar -I-

Sol Yayınları'nın Notu Karl Marx ve Friedrich Engels'in yapıtlarından derlenen Selected Works (Volume One, Progress Publishers, Moscow 1969) adlı kitap, Muzaffer Ardos, Sevim Belli, Ahmet Kardam ve Kenan Somer tarafından (her metin ayrı ayrı olmak üzere) dilimize çevrilmiş ve Sol Yayınları tarafından, Seçme Yapıtlar, Birinci Cilt, adı ile, Aralık 1976 tarihinde, Ankara'da, İlkyaz Basımevi'nde dizdirilip bastırılmıştır.