Sorun egemenlik sorunudur!

Türkiye Cumhuriyeti, kuzey Kıbrıs’ta gençlik ve spor işlerini düzenlemek için ilgili bakanlık bünyesinde bir koordinasyon bürosu kurmayı kararlaştırdı.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün bu büronun Kıbrıs Türk gençliğine ve spora çok büyük maddi katkılar yapmak üzere kurulacağını açıkladı.

Peki Ama Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’ın Kuzeyindeki alt yönetimine yapmakta olduğu tüm yatırımları ve cari bütçeye sağladığı kaynakları TC yardım heyeti üzerinden denetlemiyor mu? O halde gençlik ve spor alanında yapılacak yatırımlar için neden ayrı bir Koordinasyon bürosuna ihtiyaç duyulmaktadır? Aslında nedenler çok açıktır.

Türkiye Cumhuriyeti, üst yönetimi olarak Kuzey Kıbrıs’taki alt yönetimi daha dolaysız olarak yönetmek ve yönlendirmek amacındadır. Bu Kuzey Kıbrıs’ın TC'nin bir sömürgesi haline getirilmesi işlemini bir adim daha ileriye götürmek anlamını taşır.

Bunun bir anlamı da Kıbrıs’ta barış yapmak amacıyla sürdürülen görüşmelerin göstermelik ve aldatmaca olduğudur. Alt yönetimi iyice sömürge statüsüne sokmaya niyetli olan Türkiye Cumhuriyetinin Kıbrıs’ta bir anlaşmayı hedefliyor olması olanaksızdır.

Peki neden sömürgeleştirme yönünde atılacak olan bu ileri adım gençlik ve spor alanında atılıyor? Çünkü, AKP gericiliği tarafından yönetilen Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Gençliğinin laik ve demokrat yapısını tüm çabalarına rağmen bozmayı, dinci faşist bir çerçeveye sokmayı başaramamıştır. Gençliğin teslim alınması sömürgeleşmenin tamamlanması yolunda önemli bir kilometre taşı oluşturacaktır. Bu nedenle ise gençlikle başladılar.

Bir yandan gençlikle ligli tüm projeleri İslamın karanlık ve yobaz çerçevesi içine sokmayı, kadınların etkinliklerini erkeklerden ayırmayı, ve eller uzayı keşfederken yobaz ve gerici bir gençlik yaratmayı hedeflemekte, öte yandan da futbol alanında Güney Kıbrıs ile yakalanan yakınlaşmayı sabote etmeyi ve sporun her alanında Kuzey Kıbrıs’taki Alt Yönetimi Türkiye cumhuriyetindeki sportif faaliyetlere entegre etmeyi planlamaktadırlar.

Partimiz bu girişime karşı gençlik ve spor kuruluşlarımız tarafından başlatılan "Reddediyoruz" inisiyatifine destek vermektedir. Ancak bu platformun girişimlerinin sadece koordinasyon bürosunun açılmasını engellemek amaçlı olması yeterli değildir. Çünkü sorunumuz her alanda egemenlik sorunudur.

Sorunumuz alt yönetim olmaktan çıkma ve kendi ülkemizde kendi halkımızı egemen kılma sorunudur.

Kuzey Kıbrıs halkı ya kendi egemenliği ve alt yönetim olmaktan kurtulmak amacıyla ayağa kalkar ve top yekun mücadele eder ya da adım adım sömürgeleştirme işlemleri tamamlanarak üst yönetime entegre olur gider.

Sorun egemenlik sorunudur. Kıbrıs Sosyalist Partisi gerek Kıbrıs’ın kuzeyinde gerekse ülkemizin bütününde halkımızın egemenliği için mücadele eden bir partidir ve bu mücadelede halkımızın yanındadır.

Kahrolsun emperyalist sömürge düzeni
Yaşasın Bağımsız, üslerden ve emperyalist ordulardan arınmış demokratik Kıbrıs!

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi (a)

Genel Sekreter

Mehmet Birinci

10 haziran 2016