Kıbrıs Sosyalist Partisi Basın Açıklaması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...

Bu bir kıvılcımdı. Öyle bir kıvılcım ki 50 yıl sonra tüm kapitalist ülkelerin emekçi kadınlarını harekete geçirdi. Öyle bir kıvılcım ki sadece dünya emekçi kadınlarını değil burjuva kadınlarını da harekete geçirdi. Ve Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün nasıl doğduğu ve insanın insan tarafından sömürüsünün yeryüzünden yok edilmesi amacıyla tüm dünyada kutlanmaya başlandığı hafızalardan silinmek isteniyor.

Ve günümüzde emekçi kadınlar hala daha aynı zorluklarla yaşam mücadelesi veriyorlar. Genç kızlarımız baba evinde kaldıkları bahanesi ile patronlar tarafından ucuz işgücü olarak kullanılıyor. Evli kadınlarımız bir yandan çocuklarla ve ev işleri ile ilgilenirken diğer yandan ailesini geçindirmek için temizlikçilik, fabrikalarda makinecilik, marketlerde rafları istifleyen düşük ücretli işçiler olarak çalışmak zorunda kalıyor. Ve tek amaçları eşlerinin her gün artan pahalılıkla yetmeyen yevmiyelerine kuruş da olsa azıcık katkı sağlamak istemeleridir. 200 yıllık kapitalizm bugün hala daha Orta çağ yöntemleri ile emekçi kadınlarımıza insanlık dışı muamele ediyor. Ve hala daha, bugünkü fahiş ev kiraları ve düşük ücretler yüzünden birkaç aile ve onca çocukla aynı evi paylaşmaya mahkum bırakılan yine emekçi kadınlarımızdır.

Emekçi kadınlarımız yüz yıl öncesine oranla seçme ve seçilme haklarına sahiptirler. Ancak bu hak öyle bir hak ki patronların her türlü saldırısına karşı emekçi kadınlarımızın sendikalaşamayacak kadar işe yaramayan bir hak olarak duruyor!

Kapitalist-emperyalist dünyada ister emekçi kadınlar isterse burjuva kadınlar oy hakkına dahi sahip değilken 1917 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi burjuva sınıfının bu tahakkümüne Rusya`da son vererek emekçi kadınlara erkeklerle aynı hakları tanıdı. İşçi sınıfının devleti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Rusya'da sadece kadınlarımızı değil tüm ulusları kapitalizmin baskı ve boyunduruğundan kurtararak insanın insan tarafından sömürüsüne 70 yıl önce son verdi. Doksan yıl önce kapitalist-emperyalist dünyada henüz olmayan bir ilke imza atarak kadınların yönetimde aktif katılımını sağladı.

Bugün emekçi kadınlarımız burjuva medya ile birer süs aleti olarak bize lanse ediliyor. Burjuva kadın yaşamı emekçi kadınlara örnek olarak sunulmaya çalışılıyor. √ûerefli bir insan yaşamı emekçi kadınlarımıza fazla görülüyor.

İşçi kardeşler! Yoldaşlar! Patronlar bize insan gibi yaşamayı fazla görüyor. Asgari ücrette takındıkları tavır bunun en açık göstergesidir. Asgari ücretle çalışanların çoğunu emekçi kadınlar oluşturuyor. Hatta ailesini geçindirmek için emekçi kadınlarımızın bazıları asgari ücretin altında yevmiye ile bile çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu yetmezmiş gibi Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasa tasarısı ile aldığımız asgari ücretten daha fazla kesinti talep ediliyor. Birçok patron ücretlerimizden kesinti yaptıkları halde bu kesintileri gerek Sosyal Sigorta'ya gerekse de İhtiyat Sandığı`na yatırmayarak bizi her gün göz göre göre çalıyor.

Kardeşler! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde mücadelesi ile bize örnek olan emekçi kadınlar gibi sendikalarda ve KSP'de örgütlenelim. Patronların ve onların bu kapitalist-emperyalist sömürü sistemine son vermek için mücadelemizi yükseltelim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü`nü kokteyllerle değil emeğin gücünü yükselterek kutlayalım! Gelecek insanın insan tarafından sömürüsüne son verecek işçi ve emekçilerindir! Gelecek emekçi kadınlarımızın insanca yaşayacağı sosyalizmdedir! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm emekçi kadınlarımıza kutlu olsun!

KSP Merkez Komitesi (a)

Kazım Öngen

Genel Sekreter