8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Tüm Kadın İşçilerimizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Tüm Kadın İşçilerimizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun! İnsanın insan tarafından sömürüldüğü bu düzende kadın işçilerimizin sömürüsü daha katmerlidir.

Burjuvazi kadın haklarının varlığını iddia ededursun. Kadın oldukları için erkek işçilerin ücretlerinden daha düşük çalışmaya zorlanan yine kadın işçilerimizdir.

Kadın-erkek işçilerin dayanışması olmadan eşit işe eşit ücret talebi gerçekleşemez! Kadın işçi kardeşlerimizin hamilelik izni, hastalık izni gibi haklarına sahip çıkmadan erkek işçilerin daha iyi yaşam talepleri gerçekleşemez. Hükümet kadın-erkek eşitliği konusunda demeçler verse de. Asgari ücretle en fazla sömürülenler yine kadın işçilerdir. Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı ile en fazla kaybedecek olanlar yine kadın işçilerdir. Kadın işçilerimizin ve yoksul köylü kadınlarımızın kurtuluşu ancak KSP önderliğinde yürütülen mücadele ile elde edilebilir. Kadın işçiler! Erkek işçiler!

İnsan gibi yaşamak istiyorsak kendi sendikalarımıza ve partimize sahip çıkalım! Sendikalarda ve KSP'de örgütlenelim! Sendikalarda, KSP'de ve yönetimde yerimizi alalım! Kadın-erkek ayrımı yaparak değil kadın-erkek işçi dayanışması ile mücadelemizi yükseltelim!