CYPRUS PRESENTS ITS CASE TO THE WORLD

The People of Cyprus Fight For Peace and National Liberation_

E. Papaioannou_1950_FALPFAPD_NO6(66)_February 10

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1950_Cyprus Presents its Case to the World_Cyprus People's National Delegation

CYPRUS PRESENTS

ITS CASE TO THE WORLD

Document

prepared by the

CYPRUS PEOPLE’S NATIONAL DELEGATION

The Cyprus People’s National Delegation represents officially the National Liberation Coalition of Cyprus.

It was proposed by the National Liberation Coalition and approved at hundreds of public meetings held all over Cyprus on March 25th, 1950.

The members of the Delegation are:

Mr. Adam A. Adamantos, Mayor of Famagusta.

Mr. E. Papaioannou, General Secretary, Progressive Party of Working People.

Mr. Evdoros Joannides, Secretary, Cyprus Affairs Committee.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halid Özkul

Türkiye 1918'de yenilen ama 1923'ten itibaren fırsat kollayan, 1933'ten itibaren iktidar kavgası veren ve 1938'den itibaren iktidar olan şoven ve faşist beyinlerin yüzünden nice değerlerini yitirdi...

X

İtalyan Cumhuriyeti Anayasası (1947)

1nci Madde: İtalya emek üzerine kurulu bir demokratik Cumhuriyettir. Egemenlik, Anayasanın belirlediği şekil ve sınırlar dahilinde onu uygulayan halkındır.

11nci Madde: İtalya diğer halkların özgürlüğüne zarar verme aracı ve uluslararası anlaşmazlıkların çözüm yöntemi olarak savaşı reddetmektedir; diğer devletlerle karşılıklılık esası koşulları altında, uluslar arasında barış ve adaleti güvence altına alan bir düzen için gerekli olan egemenlik sınırlamalarını kabul etmektedir; bu amaca hizmet eden uluslararası kurumlara yardım etmekte ve desteklemektedir.

52nci Madde: Anayurdun savunması yurttaşların kutsal ödevidir. Askerlik hizmeti, yasayla belirlenen sınır ve standartlara göre zorunludur. Bu görevin yerine getirilmesi ne yurttaşın çalışma durumuna, ne de siyasal haklarını kullanmasına engel olamaz. Silahlı Kuvvetlerin örgütlenmesi, Cumhuriyetin demokratik ruhuna uygundur.